Проверка на добивки

Проверете дали имате добивка НовоЛото:


Цена на комбинација

НовоЛото 7/34: 15 ден

Џокер: 20 денРезултати од 58. коло, одржано на 19.07.2014

354231
  • 4
  • 5
  • 10
  • 19
  • 22
  • 23
  • 32
  • 16
Гарантиран фонд за 7ка:
6.000.000 денари

RSS RSS Резултати од извлекувањата
КолоДатумДобитна комбинацијаДополн. бројИзвештаи
58.19.07.201445101922233216PDF верзијаИЗВЕШТАЈ 58. КОЛО
57.16.07.201451517192328314PDF верзијаИЗВЕШТАЈ 57. КОЛО
56.12.07.201445111525263120PDF верзијаИЗВЕШТАЈ 56. КОЛО
55.09.07.2014914151721232433PDF верзијаИЗВЕШТАЈ 55. КОЛО
54.05.07.20141115252830313419PDF верзијаИЗВЕШТАЈ 54. КОЛО
53.02.07.2014311151725303314PDF верзијаИЗВЕШТАЈ 53. КОЛО
52.28.06.20142816232933346PDF верзијаИЗВЕШТАЈ 52. КОЛО
51.25.06.20142610252930337PDF верзијаИЗВЕШТАЈ 51. КОЛО
50.21.06.2014357213031336PDF верзијаИЗВЕШТАЈ 50. КОЛО
49.18.06.201468151722252832PDF верзијаИЗВЕШТАЈ 49. КОЛО

Извештаи од специјалните празнични кола НовоЛото Плус:   1. коло  2. коло   3. коло